คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ เดือนตุลาคม #ความลับและอุบายในอานาปานสติ