คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตอน ตามรอยธรรมราชา (๒๗ - ๒๘ ตุลาคม)