คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น1) โดย ครูดล