คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น2) โดย ครูดล