คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวปฏิบัติหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๓ - ๑๔ ตุลาคม)