คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถักรักปุันอุ่นเพื่อน้องบนดอย ( ๒๘ ตุลาคม )