คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน "จิตตนคร : นครหลวงของโลก"