คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือบรมธรรมภาคปลาย อานาปนสติประยุกต์