คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๕ ( ๓๐ ธันวาคม )