คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๐ พฤศจิกายน)