คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑ วันภาวนา กับ แพทย์หญิง อมรา มลิลา ครั้งที่ ๔ ( ๒๔ พฤศจิกายน)