คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (๑๗ พฤศจิกายน)