คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบบ่าย)