คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สมดุลชีวิตองค์รวม ตอนหยั่งรากจากดุลภาพภายใน (ครั้งที่3)