คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตอน ปีใหม่ชีวิตใหม่ ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ (๔) ( ๒๒-๒๓ ธันวาคม)