คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียนฯ นำภาวนาโดย... หลวงพ่อบุญธรรม อุตตมธัมโม วัดป่าโพนทอง ชัยภูมิ (๘ และ ๙ ธันวาคม)