คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดอกไม้ภาวนา - มาลัยถวายพ่อ (๙ ธันวาคม )