คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา ( ๒๓ ธันวาคม)