คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา ธรรมโฆษณ์...ช่วยได้