คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โยคะ สติ บำบัด (รุ่น ๒๐)