คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๘ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ