คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย