คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สนุกกับพุทธประวัติ ตอนที่ ๑ India At Dawn : ปฐมบทแห่งพระจอมศาสดา