คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๘ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน