คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน