คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๕)