คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (วันมาฆบูชา)