คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ( ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์)