คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โยคะในสวนธรรม