คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คุยกับหมอประเวศ...กระบวนทรรศน์พุทธเหมาะกับประเทศไทย ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี