คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย # "รู้ลึก รู้รอบ" สติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิมุตติ เรียนพุทธศาสนากันอย่างไร