สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว >>ท่านกำลังจะสมัคร อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มกราคม ๒๕๖๒)

ระบบสืบค้นข้อมูลเดิม
ค้นหาจากชื่อและนามสกุลจริง   
*กรุณาพิมพ์ชื่อ /นามสกุล เว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล(เคาะ ๑ ครั้ง)ค่ะ