ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ เนื่องจากท่านเคยลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 ครั้ง ใน 2 เดือนล่าสุด
รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่เข้าร่วมล่าสุด :
กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (๓ ธันวาคม) วันที่ 3 ธ.ค. 2560
งานเทศกาลเจริญสติ (สวดมนต์ข้ามปี) วันที่ 31 ธ.ค. 2560
แต่คุณสามารถมาลงชื่อร่วมกิจกรรมหน้างานได้ตามปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้ง ในอีก 2 เดือนนับจากกิจกรรมที่ขาดครั้งแรก
[วิธีการใช้งาน]