คลิกปุ่มด้านล่างอีกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้เลือกไว้

กิจกรรมที่คุณ ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ สมัคร คือ

งานเทศกาลเจริญสติ (สวดมนต์ข้ามปี)

กรุณาระบุเวลากลับ