ธรรม บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ?ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมอบรม ได้ที่นี่
การอบรมเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่าวยและผู้ที่สนใจทั่วไป

ครั้งที่ ๒๘ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดนตรีมีธรรม โดยวง UD คีตธรรมรับชม
"เผชิญความป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง" โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิรับชม
"เมื่อความตายออกแบบได้ ใจเป็นสุข...สงบ" โดย ผศ.นายแพทย์ พรเลิศ ฉัตรแก้ว อดีตหัวหน้าศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับชม

ครั้งที่ ๒๗ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
"กายหายไข้ ใจหายทุกข์" โดย พระปณต คุณวุฑฺโฒ วัดญาณเวศกวันรับชม
"ธรรมะ คือ ยาสามัญประจำบ้าน" โดย นายแพทย์สกล สิงหะ หน่วยชีวันตาภิบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับชม

ครั้งที่ ๒๖ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
"กายป่วยไข้ ใจไม่ทุกข์" โดย พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนครรับชม
"เปลี่ยนเคราะห์ร้ายในชีวิต ด้วยจิตวิริยะ" โดยศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรับชม

ครั้งที่ ๒๕ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
"ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด" โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อาภากโรรับชม

ครั้งที่ ๒๔ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
ธรรมะบำบัดความป่วย ครั้งที่ ๒๔ รับชม

ครั้งที่ ๒๓ ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ
“ตายก็ได้ หายก็ดี" โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ รับชม
“หาสุขได้จากทุกข์” โดย กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ พยาบาลชำนาญการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ สงขลานครินทร์ รับชม

ครั้งที่ ๒๒ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“เผชิญความป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง" โดย พระไพศาล วิสาโลรับชม
ฝึกหายใจอย่างผ่อนคลายด้วยใจที่เป็นสุข โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)รับชม
ดนตรีมีธรรม โดย วง UD คีตธรรมรับชม
โยคะสมาธิ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)รับชม
“เวชกรรมกับธรรมปฏิบัติพรหมวิหาร 4” โดย นายแพทย์ สกล สิงหะรับชม
"เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นโชค .........เปลี่ยนโรคให้เป็นครู" โดย ปรียานุช ปานประดับรับชม