ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๗ ต.ค)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๘ ต.ค)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ และ อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ ๒ : วันที่ผู้รู้บอกสิ่งที่ได้รู้ ให้คนอื่นรู้
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
มาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558
อบรม ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ 14 (วันอังคาร)
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๑๔ ต.ค.)
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558
อบรม เข้าถึงใจสร้างสุข ภาค "จิตตนคร"
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ ๓ : วันที่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 4/4 : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๘ ต.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558
เสวนาจิตตนคร
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
มาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า) (รอบปกติ)
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ ๔ : วันแสดงจำนวนผู้ที่ได้รู้ได้รับประโยชน์
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๗ พ.ย.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ฟังเสียงในจิตใจ (วันเสาร์ ๗ พ.ย.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๗ พ.ย.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558