เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. อานาปานสติในชีวิตประจำวัน อย่างไรกัน ? โดย อ.สันติกโร โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น.


8. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ในวาระ ๑๒ ปีสวนโมกข์กรุงเทพ และวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


9. Dad Song บทเพลงที่พ่อแต่ง (๕ ธันวาคม) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. Workshop วาดรูประบายสี Mandala art (เหมาะสำหรับเด็ก) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


11. ศิลป์ภาวนา : ปลาบีบเพื่อพ่อ และคนที่เรารัก เพื่อสุขภาพที่ดี โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. โต๊ะ วาด ได้ (เปิดเวิร์คชอป เวลา 13.00 - 15.00 น. มาเวลาใดก็ได้) ไม่จำกัดอายุ โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


13. Nice to read you "ยินดีที่ได้อ่าน" ร่วมวงชวนคุยหนังสือ "แกงโฮะ รวม 25 เรื่องสั้น" โดย สโมสรธรรมทาน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


16. ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


17. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


18. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


19. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (พอจ.โน๊ต) และ พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญฺโญ (พอจ.ตุ้ม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


20. เปิดใจ..คลายทุกข์ รอบเช้า โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


21. เปิดใจ..คลายทุกข์ รอบบ่าย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


22. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


23. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


24. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


25. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


26. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.


27. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


28. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


29. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว Warm family (ลงทะเบียนทั้งเด็กและผู้ปกครอง) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


30. เกมภาวนา: กลเกมการเมือง (เปิดรับผู้เล่นอายุ 18-35 ปี) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดรองเท้า (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 10:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. อาสาช่วยแยกขยะ ในวันทำบุญตักบาตร โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565


3. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ฟังธรรมตามกาล พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565


5. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ดอกไม้ภาวนา (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565


7. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ฟังธรรมตามกาล กับ พระไพศาล วิสาโล โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565


8. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : น้ำชาภาวนา (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565


9. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565