ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน


รายชื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน ๑๐ ปี คิลานธรรม
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน
1 ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม อ่าน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
08:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

2 สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์
( ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับนักบวชและนักบำบัดและเยียวยาจิตใจ)
อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

3 สุขนั้นดีแน่ แต่สุขแท้แน่นอนกว่า : สู่วิถีแห่งมหากรุณาและปัญญา อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

4 รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่ อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

5 สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์
( ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข )
อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

6 จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม ความไม่ประมาท อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

7 เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
เลยจากกำหนด

2ดูหนังหาแก่นธรรม “มูซาชิ” รอบเข้มข้น กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๒ (๒๕ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด

4สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

5ถักรักปันอุ่น (๒๕ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด

6ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง(๒๕ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด

7อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๕ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
เลยจากกำหนด

8โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

9อานาปานสติภาวนา (มาฆบูชา ๒๕๖๑) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

10ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย อ่านวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

11ศิลป์ศีลภาวนา : พวงกุญแจสร้างสุข อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

12ศิลป์ศีลภาวนา : ดอกบัวภาวนา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

13ศิลป์ศีลภาวนา : กุหลาบใบเตยภาวนา อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

14ศิลป์ศีลภาวนา : ฝึกสติกับสีระบายภาพ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

15เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มาฆบูชา ๒๕๖๑) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
19:00 น. ถึง 07:00 น.
ลงทะเบียน

16โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

17ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

18ฟังเสียงในจิตใจ อ่านวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

19หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๓ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

20อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

21ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “การกลับมาแห่งศีลธรรม” (๔ มีนาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

22โยคะในสวนธรรม อ่าน-วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

23ปราณายามะในสวนธรรม อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

24อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

25โยคะในสวนธรรม อ่าน-วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

26ปราณายามะในสวนธรรม อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

27โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๕ อ่านวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
16:30 น. ถึง 19:00 น.
ลงทะเบียน

28ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๓) อ่านวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

29หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๓ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

30อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

31ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “การกลับมาแห่งศีลธรรม” (๑๘ มีนาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

32ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี (ค่ายวัยใส) อ่านวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

33ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๓ (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๒ปีขึ้นไป) อ่านวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑)(วันเสาร์) อ่าน-วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

2โยคะในสวนธรรม อ่าน-วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 184630 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 33644 ครั้ง