ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1มาตาภาวนา อาจริยบูชา เนื่องในวาระวันบุญล้ออายุ ๑๑๒ ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ (๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด

2อาจารยบูชา เนื่องในวาระวันล้ออายุ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกข์กรุงเทพ โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

3สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

4อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๗ พฤษภาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

5อานาปานสติภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

6ศิลป์ศีลภาวนา : ดอกบัวภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

7ศิลป์ศีลภาวนา : กุหลาบใบเตยภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

8ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาน้องแทนใจ (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

9ศิลป์ศีลภาวนา : พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

10ศิลป์ศีลภาวนา : หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วย (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

11สมาธิ กับ ขลุ่ยเซน โดย อ.เมธี จันทรา (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

12เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (วิสาขบูชา ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

13โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

14ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

15โยคะภาวนา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

16โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่านวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

17ความตายออกแบบได้ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

18หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๔ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

19อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มิถุนายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

20ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต” (๓ มิถุนายน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

21ดูหนังหาแก่นธรรม Il Postino กับพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง อาทิตย์ ๓ มิถุนายน โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
14:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

22โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

23ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

24อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มิถุนายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

25โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

26ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

27ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่านวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

28ปั่นไอติมชิความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่านวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

29การปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
13:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

30อบรม"ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ (หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน) ณ บ้านกานนิสา จ.นนทบุรี โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๔ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 09:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

2ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

3ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต” (๑๗ มิถุนายน) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

4โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

5ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

6อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 15:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

7อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
15:00 น. ถึง 21:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

8อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
21:00 น. ถึง 03:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

9อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
03:00 น. ถึง 09:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

10อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 15:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

11อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
15:00 น. ถึง 21:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

12อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
21:00 น. ถึง 03:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

13อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
03:00 น. ถึง 09:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

14อาจาริยบูชาหลวงปู่ชา - อาสาดูแลพื้นที่ชั้น ๓ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (เฉพาะผู้ชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
09:00 น. ถึง 15:00 น.
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 262298 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง