ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง Life of Pi กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ธรรมโฆษณ์ศึกษา (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
ธรรมโฆษณ์ศึกษา (วันอังคาร)
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรอบรม คู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต”
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน (โกเอ็นก้า) 4 พ.ค.
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน (โกเอ็นก้า) 5 พ.ค.
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของอาจารย์โกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558