ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560เลยจากกำหนด

2ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

3สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

4ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560เลยจากกำหนด

5อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๒ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560เลยจากกำหนด

6โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

7โยคะในสวนธรรม อ่านวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

8มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๒๘ ตุลาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

9อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

10อบรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๐ ( ๒๙ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

11อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

12โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

13ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

14เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

15โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

16ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

17ฟังเสียงในจิตใจ อ่านวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

18หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

19อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

20ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๕ พฤศจิกายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

21ถุงผ้าสื่อธรรม (๕ พฤศจิกายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

22ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๕ พฤศจิกายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

23ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "พุทธธรรมประยุกต์" (๕ พ.ย.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

24สร้างสุขสูงวัย..เปิดใจรับฟัง อ่านวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

25โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

26ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

27อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๑-๑๒ พฤศจิกายน) อ่าน-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

28ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๓ (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๔ปีขึ้นไป) อ่าน-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

29มาตาภาวนา รัตตัญญุตา (๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน) อ่าน-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

30อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

31อบรมเชิงปฎิบัติภาวนา :เพื่อดูแลจิตใจของตนเองและคนที่เรารัก โดยกลุ่มอาสาคิลานธรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

32​ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ "พุทธธรรมประยุกต์" (๑๙ พ.ย.) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

33อบรมปฎิบัติภาวนา :เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางหลังความตาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชาผู้เป็นที่รัก อ่าน-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1โยคะในสวนธรรม อ่าน-วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

2ปราณายามะในสวนธรรม อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

3หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

4ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่านวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

5อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 79239 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 28382 ครั้ง