ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ปั้นก้อนบุญภาวนา (Seed Bomb Project)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
Laugh and Sound Therapy
โยคะหัวเราะและดนตรีบำบัด
โดย ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง
(เปิดลงทะเบียน ๑๕ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
กล้วยไม้ในสวนธรรมกับ ศ.ระพี สาคริก
(เปิดลงทะเบียน ๑๕ เม.ย.๕๙ )
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : เพนท์ถุงผ้าหาธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ถักรักเติมใจแด่ผู้ป่วยมะเร็ง
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ถักรักปันอุ่นแด่เพื่อนบนดอย
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
มินิอานา โกเอ็นก้า .. เสาร์๕ ตลาดนัดกัลยาณมิตร
(ลงทะเบียน ๑๕ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน
๓๐ เมษายน
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์" กับหมู่บ้านพลัม
(เปิดลงทะเบียน 15 เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
ย้อมครามธรรมชาติ
เปิดลงทะเบียน ๑๕ เม.ย.
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๒ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ศิลป์ภาวนา เย็บถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย ( ๑ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๑ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ศิลป์ภาวนา:ถุงบุหงาธรรม เติมใจผู้ป่วย (๑ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม ในวาระวันล้ออายุ
".. เช่นนั้นเอง"
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๑๗ (๑)
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๔ พ.ค.)
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม วันหยุดนักขัตฤกษ์ (รอบเช้า)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม วันหยุดนักขัตฤกษ์ (รอบบ่าย)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
จิตว่าง จิตวุ่น (ฉัตรมงคล ๒๕๕๙)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๕ พฤษภาคม)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559
โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๖
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ - ๑๐๒ ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส - ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๗ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : พระคาถาแสดงที่พึ่งอันเกษมและไม่เกษม
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๗ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
ฟังเสียงในจิตใจ (วันเสาร์ ๗ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
ดอกไม้ภาวนา (๘ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๑ พ.ค.)
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๒ พ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม)
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : พระคาถาว่าด้วยทรัพย์อันประเสริฐ
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน ( ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม)
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๕ พ.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๒ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๘ พ.ค.)
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๒ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๙ พ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (วิสาขบูชา ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วิสาขบูชา ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
สีน้ำภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (วิสาขบูชา ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : พระคาถาว่าด้วยหลักการและข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน ( ๒๘- ๒๙ พฤษภาคม )
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
สีน้ำภาวนา (วันอาทิตย์ ๒๒ พ.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๒๒ พ.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักปันอุ่น แด่พี่น้องบนดอย
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๕ พ.ค.)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๖ พ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรม นำชม รอบพิเศษ ( ๑๓.๐๐ น.)
ตามรอยพุทธทาสภิกขุ จากสารคดีชุด "วันหนึ่งในสวนโมกข์"
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๘ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559