ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 4 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๗
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๒ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : พระภาษิตของพุทธองค์ ในวันบรรลุธรรม
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ถักไม้กวาดภาวนา
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๒ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม #สัญจร๑ ที่วัดสุทธิ
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๓ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: เย็บถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย (๓ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ถุงบุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย (๓ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๓ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑)
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๖ ก.ค.)
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (เปิดลงทะเบียน ๑๘ มิ.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๗ ก.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๙ - ๑๐ กรกฎาคม )
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : ข้อธรรมอันพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๓ ก.ค.)
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๔ ก.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๓ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (อาสาฬหบูชา ๒๕๕๙)
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
ดอกบัวบูชา (อาสาฬหบูชา ๒๕๕๙)
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
กุหลาบใบเตยภาวนา (อาสาฬหบูชา ๒๕๕๙)
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (อาสาฬหบูชา ๒๕๕๙)
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (อาสาฬหบูชา ๒๕๕๙)
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๑ ก.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : พระสูตรแรกแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
สมาธิกับขลุ่ยเซน
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559
วันเข้าพรรษา ล้างพิษกาย - ใจ Crystal Sining Bowls
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๓ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
โยคะภาวนา รอบพิเศษ (เปิดลงทะเบียน ๑๖ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
เพลินธรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
สีน้ำภาวนา (วันอาทิตย์ ๒๔ ก.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๔ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๔ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า( ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๗ ก.ค.)
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๘ ก.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559