ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

งานวัดน้อยๆลอยฟ้า


1. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพฯ / เปิดตัวสารดคี ตามรอยพระพุทธเจ้า ของ ThaiPBS โดย อาสาสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


2. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพฯ / นุ่งซิ่นเข้าวัดก็สวยได้ สำหรับมือใหม่หัดนุ่ง โดย อาสาสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


3. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพฯ / ภาวนากับหมู่บ้านพลัม โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.


4. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพ / เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง โดย อาสาสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.


5. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / ดูหนังเถื่อนหาแก่นธรรม กับ วรรณสิงห์ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ พ.ค. เที่ยงคืน / สมทบทำบุญค่าบัตร ๑๑๓ บาท) โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. กิจกรรมเสวนา ศรีวิชัยคืนชีพ : ข้อมูลใหม่ ๑๐๑ ปี หลังเซเดส์ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น.


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. Deep Listening & Dialogue (การฟังอย่างลึกซึ้ง) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


5. มาตาภาวนา อาจริยบูชา ๑๑๓ ปีท่านอาจารย์พุทธทาส ( ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


6. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


7. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


9. ครุมาตารำลึก ๙๘ ปี อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง (๒๘ พฤษภาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


10. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


11. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น 6) โดยครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


14. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๐ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


15. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


16. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


17. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


18. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


19. งานวัดลอยฟ้าน้อยๆ/หอศิลปกรุงเทพฯ อานาปานสติระบบลัดสั้นแห่งยุคดิจิทัล โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


20. งานวัดลอยฟ้าน้อยๆ / หอศิลปกรุงเทพฯ : ดอกไม้ภาวนา โดยคุณสมจิตร ธรรมวิจารณ์(ครูมดแดง) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


21. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพ / ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น.


22. งานวัดลอยฟ้าน้อยๆ / หอศิลปกรุงเทพฯ : ศิลป์ภาวนา ถุงชายผ้าเหลือง/ตุ๊กตาล้มแล้วลุก โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น.


23. งานวัดลอยฟ้าน้อยๆ/ หอศิลปกรุงเทพฯ : โยคะภาวนากับการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ โดยครูดล ธนวัชร์ เกตุน์วิมุติ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.


24. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


25. ธรรมะใกล้มือ “สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


26. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


27. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


28. สมดุลชีวิตองค์รวม ครั้งที่ 6 องค์กร ชุมชน และสังคม โดย งานโครงการ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


29. ปั่นไอติม ชิมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:30 น.


30. ปั่นไอติม ชิมความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น.


31. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


32. ฟังเป็นบุญ (รอบเช้า) โดย สโมสรธรรมทาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


33. ฟังเป็นบุญ (รอบบ่าย) โดย สโมสรธรรมทาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


34. โยคะ สติ บำบัด (รุ่น๒๒) โดย อ.จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


35. ไทเก้ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


36. ศิลป์สื่อธรรม โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


37. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ (๒๓ มิถุนายน) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


38. อบรมธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?ครังที่ ๓๗ (๓๐ มิถุนายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


39. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๖ (กิจกรรมเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๑๕ ปีที่อบรมพร้อมผู้ปกครอง) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตรเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 13:30 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.


3. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (หลังตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / หอศิลป์กรุงเทพฯ / นุ่งซิ่นเข้าวัดก็สวยได้ สำหรับมือใหม่หัดนุ่ง โดย อาสาสื่อสาร
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


2. งานวัดน้อยๆลอยฟ้า / ดูหนังเถื่อนหาแก่นธรรม กับ วรรณสิงห์ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ พ.ค. เที่ยงคืน / สมทบทำบุญค่าบัตร ๑๑๓ บาท) โดย กลุ่มต้นโมกข์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


3. เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๙ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


4. สนุกกับพุทธประวัติ : การตรัสรู้แห่งพระโพธิสัตว์ : The Enlightenment Of The Bodhisattva โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562


5. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562


6. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562


7. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562


8. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562