ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ ( ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. การปฏิบัติอานาปานสติอย่างย่อตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (สำหรับบุคคลทั่วไป) ผ่านโปรแกรม zoom โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ ( ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. เสริมภูมิ ภาวนา ฟังมนตรา วัชรเซน โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ ( ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)