ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ ๙
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์)
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ (ตามแนวทางท่าน อ.โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
อบรม เข้าถึงใจสร้างสุข
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านโกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
อานาปานสติสำหรับเยาวชน ตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (สำหรับเยาวชนชาย)

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
อานาปานสติสำหรับเยาวชน ตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (สำหรับเยาวชนหญิง)
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557