ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๕ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

2สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : อยุธยาเมืองเก่า ให้ออเจ้า ได้เข้าใจ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

3ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

4หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๕ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

5อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (สิงหาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

6ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด “บรมธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

7สวัสดีวันจันทร์ โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

8โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

9ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

10ตามรอย...พุทธธรรม : บท นำ ชีวิต โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

11โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

12มาตาภาวนา ตอน ภาวนาพระคุณแม่ ( ๒๕- ๒๖ สิงหาคม ) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

13อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (สิงหาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

14ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย (๒๖ สิงหาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

15อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

16เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (สิงหาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

17โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

18ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

19โยคะสติบำบัด โดย อ.จุฑาภรณ์ สุรศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม อ่าน-วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
16:30 น. ถึง 19:00 น.
ลงทะเบียน

20โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่าน-วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

21ดูหนังหาแก่นธรรม สวนโมกข์ไชยา สุราษฎร์ธานี "ฉลาดเกมส์โกง" กับ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ / ๑ ก.ย. โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
14:00 น. ถึง 18:00 น.
ลงทะเบียน

22ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่าน-วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
14:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

23หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๖ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

24อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

25สวัสดีวันจันทร์ โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

26โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

27ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

28ปฏิบัติบูชาถวายเป็นอาจาริยบูชา ชาตกาล ๑๐๘ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และปฏิบัติบูชาสรีรสังขาร หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (๘ - ๙ กันยายน) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน อ่าน-วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

29วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

30ธรรมะบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๔ ( ๓๐ กันยายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

31ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561

3ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กันยายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 338153 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง