ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๕ พ.ค.)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๖ พ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรม นำชม รอบพิเศษ ( ๑๓.๐๐ น.)
ตามรอยพุทธทาสภิกขุ จากสารคดีชุด "วันหนึ่งในสวนโมกข์"
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
ปฏิบัติภาวนา ชาคริยานุโยค เนื่องในวาระ "ล้ออายุ ๑๑๐ ปี พุทธทาสภิกขุ" (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
มาตาภาวนา ปฏิบัติบูชาพระคุณแม่(๒๘- ๒๙ พฤษภาคม )
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๘ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑ มิ.ย.)
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒ มิ.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๔ มิ.ย.)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๔ มิ.ย.)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๔ มิ.ย.)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
ฟังเสียงในจิตใจ (วันเสาร์ ๔ มิ.ย.)
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๒ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย (๕ มิถุนายน)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย ( ๕ มิถุนายน)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย ( ๕ มิถุนายน)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๘ มิ.ย.)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๘ มิ.ย.)
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๙ มิ.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๑-๑๒ มิถุนายน)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน ( ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน)
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๑๒ มิถุนายน)
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอังคาร ๑๔ มิ.ย.)
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ดูหนังหาแก่นธรรม MANDALA 1981
(เปิดลงทะเบียน 25 พ.ค. )
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๒ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มิถุนายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559