ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง Life of Pi กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
ธรรมโฆษณ์ศึกษา (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรอบรม คู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 17
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (วันเสาร์ และ อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต”
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน (โกเอ็นก้า) 4 พ.ค.
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน (โกเอ็นก้า) 5 พ.ค.
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของอาจารย์โกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558