ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
"ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ" โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ วาระละสังขารครบ 26 ปี (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ วาระละสังขารครบ 26 ปี (วันอาทิตย์)
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
ฟัง...เสียงในจิตใจ (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 12
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
อานาปานสติแบบย่อ (ตามแนวทางท่าน อ.โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557