แพทย์แผนใจ
ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา ( ๒๕ - ๒๖ มีนาคม)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
อาสาสมัครทำความสะอาดหนังสือ วันที่ 28 มี.ค.
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔ : ปฏิจจสมุปบาท : ความจริงอันลึกซึ้งของจิตใจ (๑)
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
อาสาสมัครทำความสะอาดหนังสือ วันที่ 29 มี.ค.
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๙ มี.ค.)
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๑ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๑ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔ : ปฏิจจสมุปบาท : ความจริงอันลึกซึ้งของจิตใจ (๑)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๑ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ดูหนังหาแก่นธรรม เสวียนจ้าง รอบเข้มข้น
กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๗ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (เมษายน ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
ดูหนังหาแก่นธรรม INSIDE OUT กับ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
(เปิดลงทะเบียน 25 มี.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๔ เมษายน)
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๕ เมษายน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๕ เม.ย.)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (warm family) ค่ายครอบครัวเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๘-๙ เมษายน )
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา ( ๘-๙ เมษายน)
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (เมษายน ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (เมษายน ๒๕๖๐)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560
ปั่นไอติมชิมความสุข ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ (รอบครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
ปั่นไอติมชิมความสุข ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ (รอบผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๑๗ เมษายน)
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน ( ๑๘ เมษายน)
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ครั้งที่ 1 (ค่ายวัยใส)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๒๒-๒๓ เมษายน)
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
ธรรมะบำบัดความป่วย ... ได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๒๖ (๓๐ เมษายน)
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 19 ตอน เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๗ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (เมษายน ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๒ เม.ย.)
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (เมษายน ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รอบพิเศษ)
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560