แพทย์แผนใจ
ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสามาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ : อริยสัจ๔ : ความจริงอันประเสริฐของชีวิต (๑)
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑ มี.ค.)
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๔ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
ถักไม้กวาดภาวนา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๔ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
ฟังเสียงในจิตใจ
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ศิลป์ภาวนา: ถุงผ้าสื่อธรรม (๕ มีนาคม)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๕ มีนาคม)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๕ มีนาคม)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
ดูหนังหาแก่นธรรม “Xuan Zang (เสวียนจ้าง) บุรุษพุทธานุภาพ”
กับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ และ อ้อม สุนิสา
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๘ มี.ค.)
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
Mini – International Workshop on : U Thong : The Ancient Transcontinental Entrepot ?
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๑๑ - ๑๒ มีนาคม)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๓ : อริยสัจ๔ : ความจริงอันประเสริฐของชีวิต (๑)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๑๑-๑๒ มีนาคม)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560
สรุป Mini – International Workshop on : U Thong : The Ancient Transcontinental Entrepot ?
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๕ มี.ค.)
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๑
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 18 ตอน ภารกิจศิษย์มีธรรม
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๔ เมษายน)
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๕ เมษายน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (warm family) ค่ายครอบครัวเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๑๗ เมษายน)
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน ( ๑๘ เมษายน)
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๒ มี.ค.)
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา ( ๒๕ - ๒๖ มีนาคม)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มีนาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๙ มี.ค.)
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560