ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ วาระละสังขารครบ 26 ปี (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557
ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ วาระละสังขารครบ 26 ปี (วันอาทิตย์)
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
ฟัง...เสียงในจิตใจ (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 12
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
อบรมอานาปานสติหลักสูตร ๑ วัน สำหรับเด็กและเยาวชน (ตามแนวปฏิบัติของอาจารย์โกเอ็นก้า)
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
อานาปานสติแบบย่อ (ตามแนวทางท่าน อ.โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557