ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง The matrix
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ 10
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
ภาวนาเพื่อชีวิต : Countdown ชีวิต
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
หลักสูตรอบรม คู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 14
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ เต็มวัน)
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์ ครึ่งวัน)
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ 6
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม ดูหนัง "ยักษ์"
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง ดีกันนะ
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ 11
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
หลักสูตรอบรม "เข้าถึงใจ สร้างสุข"
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
หลักสูตรอบรม คู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
หลักสูตรอบรม อานาปานสติ จากพระโอษฐ์ (ภาคทฤษฎี)
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ เต็มวัน)
วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ เต็มวัน)
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์ ครึ่งวัน)
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์ ครึ่งวัน)
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558