เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. กิจกรรมโยคะภาวนา & Crystal Singing Bowls กับครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. เสวนา จาก “จิตวิญญาณ” สู่ “งานศิลปะ” ในวาระล้ออายุ 118 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ / ทยาลุ / พยัญชนะ (Phayanchana) ดำเนินรายการโดย โตโต้ ภาคภูมิ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


3. เสวนา “ONE LIFETIME : คุณค่า เวลา ชีวิต” ในวาระล้ออายุ 118 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ โดย พระจิตร์ จิตฺตสํวโร / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง / อนุชิต คำน้อย ดำเนินรายการโดย สโมสรธรรมทาน โดย สโมสรธรรมทาน
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


4. “บันดาลใจให้สตรี ๑๐๓ ปีคุรุมาตา” เนื่องในโอกาส ๑๐๓ ปีชาตกาลอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 15:00 น.


5. เสวนา ลอกคราบ ณ สวนโมกข์ ในวาระล้ออายุ 118 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ โดย ดร.อาสา คำภา/วิจักขณ์ พานิช/ หมอบัญชา พงษ์พานิช และดำเนินรายการโดย นิ้วกลม โดย สโมสรธรรมทาน
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


6. “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2567” โดย งานโครงการ
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 18:00 น.


7. Dhamma Talk with Q&A by Ajahn Amaro (In English) [TH][ENG] โดย งานต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น.


8. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ประจำเดือนมิถุนายน 2567) [TH][ENG] โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


9. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


10. ล้อมวงทัมม์: พระคิลานธรรม พระคิลานุปัฏฐาก พระสาธารณสงเคราะห์ ๓ พระพอไหม? ในระบบสุขภาวะองค์รวมของสังคมไทย โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


11. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระครูสุเทพธรรมากร วัดเทพประทาน จ.ฉะเชิงเทรา โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


12. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ 48 โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


13. The One Mind, a Zen visit to Huang Po จิตหนึ่ง: เดินทางเซนสู่คำสอนของฮวงโป (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลไทย /Session will be in English with Thai translation) [TH][ENG] โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


14. คอร์ส ชีวีเปี่ยมสุข : สร้างสมดุลกายจิตปล่อยวางความคิดจิตเบิกบาน โดย นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.


15. ธรรมะบำบัดความป่วย ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 4 (ภาคปฎิบัติ 2 วันต่อเนื่อง) **การอบรมให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 มิ.ย. และ 6 ก.ค.เท่านั้น** โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ช่วงเช้า) : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 09:30 น.


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา คอยช่วยเหลือบริการจุดยืมคืนปิ่นโต/ช่วยคัดแยกขยะ /และทำความสะอาดปิ่นโต (เฉพาะปิ่นโตที่ถวายอาหารเพลพระภิกษุ) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น.


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครช่างภาพจิตอาสา ช่วยถ่ายภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 11:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


8. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 13:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) เดือน มิถุนายน โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / ทุกคนรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ทำให้หมดทุกข์ได้จริง ๆ แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นทุกข์ ไม่รู้จะใช้ธรรมให้ออกจากทุกข์ได้อย่างไร กระบวนการให้การปรึกษาโดยการใช้หลักอริยสัจ จึงเข้ามามีบทบาทในการชวน โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


8. WAKE UP DAY วันแห่งสติสำหรับคนหนุ่มสาวในวิถีหมู่บ้านพลัม : ความสำเร็จอยู่ในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคคลทั่ว ไปอายุ 18-40 ปี โดย หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567


9. กิจกรรม “Tea Medtiation Tea Dialogue ” วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ห้องนิพพาน ชั้น ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567