ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๗ ก.ค.)
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๘ ก.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
โยคะหัวเราะ (เสาร์๕ตลาดบุญ) / เปิดลงทะเบียน ๑๕ ก.ค.
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
มินิอานา .. อานาปานสติแนวทางท่าน โกเอ๊นก้า (เสาร์๕ ตลาดบุญ)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
กล้วยไม้ในสวนธรรม (เปิดลงทะเบียน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
ย้อมครามธรรมชาติ กับ Simply Living
(เสาร์๕ ตลาดบุญ)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
ตุ๊กตาน้อยเพื่อน้อง ในงานเสาร์๕
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
สอนจัดดอกไม้บูชา โดย อาทิตยา อินทร์สมบัติ
ในงานเสาร์๕
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ กับหมู่บ้านพลัม ในงาน เสาร์๕ ตลาดบุญ
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กรกฎาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
ละครธรรม (ละครซิทคอมคุณธรรม)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๓ ส.ค.)
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๓ ส.ค.)
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๔ ส.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๖ ส.ค.)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๓ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : เย็บถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย ( ๗ สิงหาคม)
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ถุงบุหงาธรรม เติมใจผู้ป่วย (๗ สิงหาคม)
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
ศิลป์ภาวนา:ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๗ สิงหาคม)
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (สิงหาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม)
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (สิงหาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
ดอกไม้เยียวยาใจ (๑๔ สิงหาคม)
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะภาวนา (เปิดลงทะเบียน ๓๐ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (เปิดลงทะเบียน ๓๐ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๗ ส.ค.)
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๘ ส.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๑๔
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๓ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๒๑ ส.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (สิงหาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๔ ส.ค.)
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559