แพทย์แผนใจ
ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๘ ม.ค.)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
ปฎิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวาระครบ ๑๐๐ วันสวรรคต
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ปลูกผักภาวนา (เฉพาะคนพิการ)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มกราคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
สีน้ำภาวนา (วันอาทิตย์ ๒๒ ม.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น แด่พี่น้องบนดอย (๒๒ มกราคม)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถักรักเติมใจ แด่ผู้ป่วยมะเร็ง (๒๒ มกราคม)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา ( ๒๒ มกราคม)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๕ ม.ค.)
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๐
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๘ ม.ค.)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วันเสาร์ ๒๘ ม.ค.)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (มกราคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (มกราคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑ ก.พ.)
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒ ก.พ.)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ถักไม้กวาดภาวนา
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๔ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ศิลป์ภาวนา:ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๕ กุมภาพันธ์)
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ( ๕ กุมภาพันธ์)
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ธรรมบำบัดความป่วยได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๒๕ ( ๑๙ ก.พ.)
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 18 ตอน ภารกิจศิษย์มีธรรม
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๔ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ดูหนังหาแก่นธรรม Groundhog Day กับ พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560