ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
เลยจากกำหนด


2. ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๒๒ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด


3. ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๒๒ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด


4. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ (๒๒ กันยายน) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด


5. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๒ กันยายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


6. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ถึง วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


7. ภาวนาพาตัว มารู้ใจ กับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ (๒๖ กันยายน) โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.


8. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


9. ตามรอยพุทธธรรม ตอน พัฒนาชีวิต พิจารณาธรรม โดย วัดญาณเวศกวัน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


10. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


11. มาตาภาวนา ตอน ธรรมะทำไมกัน ครั้งที่ ๒ (๒๘ กันยายน) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


12. เสวนาเรื่อง ฆราวาสมุนีกับการปฏิบัติธรรมในวิถีชาวบ้าน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


13. อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


14. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กันยายน ๒๕๖๒) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


15. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


16. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


17. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


18. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


19. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


20. ล้อมวงชวนคุยเรียนรู้จากหนังสือ หัวข้อ : ธรรมะเข้ามา-ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา-ธรรมะออกไป : ธรรมชาติว่างจากตัวกู–ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


21. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


22. มินิอานา ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


23. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


24. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


25. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


26. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


27. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


28. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ นำโดย พระครูธรรมรัต (๑๓ ตุลาคม) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


29. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


30. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


31. อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


32. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


33. อานาปาสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


34. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


35. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


36. (วันเสาร์) โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


37. ล้อมวงชวนคุยเรียนรู้จากหนังสือ หัวข้อ : ธรรมะเข้ามา ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา ธรรมะออกไป : ธรรมชาติว่างจากตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


38. เสวนา รำลึก ๙๐ ปี ชาตกาล เสถียร โพธินันทะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:30 น.


39. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


40. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๑) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.


3. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


4. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (กลางวัน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.


5. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (หลังตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. ดนตรีภาวนา โพชฌงค์แบรนด์กับอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


2. ดูหนังหาแก่นธรรม Forrest Gump #รอบเข้มข้นกับอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


3. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


4. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562


5. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562


6. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562