ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
“ธรรมโฆษณ์ศึกษา” รุ่นที่ ๗
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง “Driving Miss Daisy” (สู่มิตรภาพ ณ ปลายฟ้า)
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
โสตะ - สติ (mindfulness with sound)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
หลักสูตรอบรม "เข้าถึงใจ สร้างสุข"

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557
หลักสูตรอบรม คู่มือมนุษย์

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ (ตามแนวปฏิบัติของอาจารย์โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม