ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อานาปานสติภาวนา (มาฆบูชา ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

2ศิลป์ศีลภาวนา: ถุงผ้าสื่อธรรม (วันมาฆบูชา) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

3ศิลป์ศีลภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (วันมาฆบูชา) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

4ศิลป์ศีลภาวนา: ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา (วันมาฆบูชา) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

5สมาธิกับขลุ่ยเซน โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

6เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่านวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

7โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

8โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

9โยคะสติบำบัด (รุ่น ๒๐) โดย อ.จุฑาภรณ์ สุรศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม อ่าน-วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
16:30 น. ถึง 19:00 น.
ลงทะเบียน

10สมดุลชีวิตองค์รวม ตอน ความสัมพันธ์และครอบครัว โดย งานโครงการ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

11มาตาภาวนา ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ( ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

12อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

13ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

14สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

15ถักรักปันอุ่น เพื่อพี่น้องบนดอย ( ๒๔ กุมภาพันธ์) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

16อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา ( ๒๔ กุมภาพันธ์) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

17ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น 3) โดย ครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

18คุยกับหมอประเวศ...กระบวนทรรศน์พุทธเหมาะกับประเทศไทย ? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี โดย งานโครงการ อ่าน-วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

19โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

20โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

21ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่านวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

22ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่านวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

23โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

24โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

25โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

26โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
เลยจากกำหนด

27ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๕ (กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๗-๑๐ ปีที่อบรมพร้อมผู้ปกครองที่ดูแล) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

28โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

29โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

30ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๕) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

31โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

32โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

33ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๖ ( ๓๑ มีนาคม ) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (มาฆบูชา ช่วงแรก) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
07:30 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2อาสาสมัครช่วยงานตักบาตร วันมาฆบูชา โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
07:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

3อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (มาฆบูชา ช่วงสอง) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

4อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

5อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

6ตักบาตรเดือนมีนาคม: อาสาสมัครช่วยงาน โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
07:30 น. ถึง 13:30 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ดูหนังหาแก่นธรรม โจนาทาน ลิฟวิงสตัน นางนวล กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และ พระมหาบุญชู เปิดลงทะเบียน เที่ยงวัน ๒๕ ก.พ. โดย งานกิจกรรม อ่านวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
13:30 น. ถึง 17:00 น.
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 488552 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง