ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

2อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
เลยจากกำหนด

3อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (สำหรับผู้ปกครอง และผู้สนใจ)( ๒๖ เมษายน ) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

4ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

5อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน(๒๗ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
เลยจากกำหนด

6อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (สำหรับผู้ปกครอง และผู้สนใจ)(๒๗ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
14:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

7ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๓ (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๒ปีขึ้นไป) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด

8มาตาภาวนา (๒๘- ๒๙ เมษายน) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่าน-วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 07:30 น.
เลยจากกำหนด

9อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (เมษายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (เมษายน ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

11เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (เมษายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

12อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นกา(หลักสูตร ๑ วัน : ๒ พ.ค.) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

13โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

14อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๓ พ.ค.) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

15ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

16โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่านวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

17โยคะภาวนา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

18ความตายออกแบบได้ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

19ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่านวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

20หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๔ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

21อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

22ปักผ้าภาวนากับถุงผ้าสื่อธรรม (๖ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

23ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๖ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

24ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

25ดูหนังหาแก่นธรรม ๖ พ.ค.The Bridges of Madison County กับ โอ-อนุชิต สพันธ์พงษ์ โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
13:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

26ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “อิทัปปัจจยตา” (๖ พฤษภาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

27โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

28ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

29อบรม อาสาเพลินธรรมนำชม *ต้องเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ วัน* ๑๒-๑๓ พ.ค ๖๑ โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด

30ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๔) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

31อบรม อาสาเพลินธรรมนำชม *ต้องเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ วัน* ๑๒-๑๓ พ.ค ๖๑ โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด

32อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

33โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

34โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๑๖ โดย อ.จุฑาภรณ์ สุรศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม อ่านวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
16:30 น. ถึง 19:00 น.
ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

2หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๔ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

3อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

4ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “อิทัปปัจจยตา” ๖ (๒๐ พฤษภาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

5โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

6ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 237063 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง