ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๑๓- ๑๔ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๑๓ - ๑๔ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
ดอกไม้ภาวนา ในวันแห่งความรัก ( ๑๔ ก.พ.)
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๗ ก.พ.)
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๘ ก.พ.)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๑๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (สำหรับครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (สำหรับบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๒๑ ก.พ.)
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
อานาปานสติภาวนา (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ผ้าห่มให้น้องคลายหนาว (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ศิลป์ศีลภาวนา : ดอกไม้ภาวนา (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
จิตว่าง จิตวุ่น (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
เห็นธรรม เมื่อฮัมเพลง .. วันมาฆบูชา
กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มาฆบูชา ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๔ ก.พ.)
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ปราณยามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๕ ก.พ.)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วันเสาร์ ๒๗ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๗ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน ( ๒๗ - ๒๘ ก.พ.)
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมอานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า) ๒๘ ก.พ.
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒ มี.ค.)
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๓ มี.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
ฟังเสียงในจิตใจ (วันเสาร์ ๕ มี.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๑ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๙ มี.ค.)
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๙ มี.ค.)
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๐ มี.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๕
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๑ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559