ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ 13 (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ดอกไม้ภาวนา
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 1/4 หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต”
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม "Finding Vivian Maier"
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ในวาระละสังขาร ๒๗ ปี (วันเสาร์ และ อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
โยคะ - สติ - บำบัด รุ่นที่ 3 โดย โยคะสวนธรรม
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 2/4 : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 3/4 : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 4/4 : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558