ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. อานาปานสติสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอาจาริยบูชา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น.


4. วิปัสสนาสำหรับศิษย์เก่าเพื่อเป็นอาจาริยบูชา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15:30 น. ถึง 17:00 น.


5. ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิดเดือนตุลาคม ในวาระรำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. ถึง 17:00 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น. ถึง 17:00 น.


3. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิดเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น.


4. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิดบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน "ต้นทางเป็นปัญหา ปลายทาง(เปลี่ยน)เป็นปัญญา" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563


3. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563