เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. “เขมานันทะ ปรีชาญาณไร้กาล” โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


2. SPECIAL EVENT : Dhamma Talk in English by Ajahn Jeff “Free” Oliver โดย งานต่างประเทศ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น.


3. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ตักบาตรอาหารแห้ง วันอาทิตย์แรกของเดือน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


4. ชมหนัง ฟังเสวนา... ผู้ปฏิบัติทำ กับ สันติ แต้พานิช พี่เจี๊ยบ วรรธนา และ นุ่น ศิรพันธุ์ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


5. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


6. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโปและพระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


7. ค่ายวัยใส ครั้งที่ 7 (2 วันต่อเนื่อง) ( กิจกรรม จำกัดอายุ 10 ถึง 17 ) โดย อ.อังคณา มาศรังสรรค์และทีมงาน
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไรกับเทคโนโลยี" โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


9. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


10. เล่าเท่าที่เห็น IDG ตอนที่ 4 Collaborating – Social Skills โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


11. วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม (Day of Mindfulness in Plum Village Tradition) โดย หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


12. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 39 ตอน "เพื่อนธรรมนำปัญญา") ( กิจกรรม จำกัดอายุ 9 ถึง 12 ) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


13. สุจิปุลิ กับภาพปริศนาธรรม "พระเจ้าสร้างโลก" (learning with sharing) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


17. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


18. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


19. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


1. "สุขาใจ" ครั้งที่ 4 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 10:30 น.


2. "สุขาใจ" ครั้งที่ 4 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น.


3. "สุขาใจ" ครั้งที่ 4 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.


4. "สุขาใจ" ครั้งที่ 4 โดย ครู โกโก้ กกกร เบญจาธิกูล และ ทีมอาสา (รอบ 4 เวลา 15.00 - 16.30 น.) โดย ธนาคารสติ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 11:30 น.


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครช่างภาพจิตอาสา ช่วยถ่ายภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 13:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567