ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. มาตาภาวนาออนไลน์ ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม (๒๘ กุมภาพันธ์) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:00 น. ถึง 16:00 น.


2. ตักบาตรเดือนมีนาคม (สำหรับบุคคลทั่วไป รับ ๘๐ คน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


3. อานาปานสติกับอาจารย์สันติกโร ผ่าน Zoom (หลักสูตรต่อเนื่อง ๖ ครั้ง: มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)