แพทย์แผนใจ
ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๗ ธ.ค.)
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๗ ธ.ค.)
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัสบดี ๘ ธ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๐ - ๑๑ ธันวาคม)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๑๐ - ๑๑ ธันวาคม)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๑๑ ธันวาคม)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๑๒ ธันวาคม)
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราช (ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๕ ธ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๑๖
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม รอบเข้มข้น กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ
The Monkey King ไซอิ๋ว ตอนกำเนิดราชาวานร (เปิดลงทะเบียน ๑ ธันวาคม ๕๙)
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๕ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๘ ธ.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๑ ธ.ค.)
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๒ ธ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๔ ธ.ค.)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วันเสาร์ ๒๔ ธ.ค.)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๒๔ - ๒๕ ธันวาคม)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ธันวาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
สีน้ำภาวนา (วันอาทิตย์ ๒๕ ธ.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๕ ธันวาคม)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
ลงทะเบียน เพื่อรับของที่ระลึก ในงานเทศกาลเจริญสติ ๒๕๖๐ วันสวดมนต์ข้ามปี "ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ปีแห่งการตามรอยธรรมราชา"
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
ศิลป์ศีลภาวนา:พวงกุญแจสร้างสุข (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
ศิลป์ศีลภาวนา:ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
ศิลป์ศีลภาวนา:ผ้าห่มให้น้องคลายหนาว (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
ศิลป์ศีลภาวนา:ตุ๊กตาน้องแทนใจ (วันสิ้นปี ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
วาดเสียง ร้องสี โดยเมธี จันทรา และทีมงาน
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559