เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ หลวงตาศิริ อินทสิริ โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. Flowering Mind Mini-Workshop โดย จุ๊ จุฑารัตน์ พรมุณีสุนทร โดย งานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. Flowering Mind Mini-Workshop โดย จุ๊ จุฑารัตน์ พรมุณีสุนทร โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คอร์ส ชีวีเปี่ยมสุข : สร้างสมดุลกายจิตปล่อยวางความคิดจิตเบิกบาน โดย นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.


5. Healthy Soul Wellness Retreat by Healthy Soul [TH][ENG] โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. Suanmokkh Playground มินิคอนเสิร์ต เพื่อนร่วมทุกข์: ศิลปิน Zweed n’ Roll และ Greasy Café โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น. ถึง 20:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. ธรรมะบำบัดความป่วย ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 4 (ภาคปฎิบัติ 2 วันต่อเนื่อง) **การอบรมให้สิทธิ์ผู้ที่เข้าอบรมต่อเนื่อง 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 มิ.ย. และ 6 ก.ค.เท่านั้น** โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


8. "ให้โอวาท และถาม-ตอบ ปัญหาธรรม" โดย พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


9. Workshop ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


10. วงเสวนาคู่มือชีวิตTalk ประจำเดือนมิถุนายน : หัวข้อเสวนา "สุข ทุกข์อย่างเข้าใจ ก่อนบอกลาชีวิตไปด้วยใจยินดี” โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


11. Happiness: Pros & Cons by Ajahn Sukhito (Session will be in English) [TH][ENG] โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น.


12. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


13. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ โดยนำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


14. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สมใจ อาจาโร และพระอโนชา อธิจิตฺโต วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


15. เล่าเท่าที่เห็น IDG ตอนที่ 6 โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


16. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ “พลังแห่งการให้” โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


17. ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 41 "อุ้มรักจากแม่" ( กิจกรรม จำกัดอายุ 9 ถึง 12 ) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ช่วงเช้า) : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 09:30 น.


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา คอยช่วยเหลือบริการจุดยืมคืนปิ่นโต/ช่วยคัดแยกขยะ /และทำความสะอาดปิ่นโต (เฉพาะปิ่นโตที่ถวายอาหารเพลพระภิกษุ) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


7. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) เดือน กรกฎาคม โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
เปิดรับ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567