ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ เต็มวัน)
วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์ ครึ่งวัน)
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
เข้าถึงใจสร้างสุข
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557
อบรม คู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 11
วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
อบรม ธรรมโฆษณ์ศึกษา รุ่นที่ 8
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
อบรม พุทธวิทยาศาสตร์แห่งชีวิต (คอร์สแบบยาว)
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้นกลาง
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ
วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557