ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
รับสมัครจิตอาสาลงทะเบียนกิจกรรม (เสาร์ ๕ ZEN)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
เสวนา พุทธทาสกับเซ็น กับ กลุ่ม เพลินธรรมนำชม
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
Workshop การทำน้ำยาเอนกประสงค์ กับ อิ่มบุญ
(เสาร์๕ ZEN )
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
(รอบเช้า) คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน / โถงโอวาทปาฏิโมกข์ ชั้น ๒ (เสาร์๕ ZEN)

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
สมาธิภาวนากับขลุ่ยเซน โดย อ.เมธี จันทรา
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
ภาวนากับดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สุดท้ายแห่งชีวิต
โดยกลุ่มรวมน้ำใจถวายพ่อ // เปิดลงทะเบียน ๑๐ ก.ค. ๖๐
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
ธนูโพชฌงค์ วิถีการเจริญสติแบบเซน
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
ดอกไม้ภาวนา (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
จากดอกไม้จัดคน สู่ดอกไม้ภาวนา
และสุดท้ายดอกไม้จะจัดใจผู้จัดเอง
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
ตามรอย "สูตรเว่ยหลาง" ที่พุทธทาสภิกขุได้แปลไว้
กับ พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว ประธานฝ่ายสงฆ์
และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
(รอบบ่าย) คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน
(เสาร์๕ ZEN)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
Dialogue of ZEN กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ
(เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
โยคะภาวนากับครูดล
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑) (วันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
ความตายออกแบบได้กับครูดล
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
อบรมธรรมบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ? ครั้งที่๒๘ (๖ ส.ค.) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (สิงหาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (สิงหาคม ๒๕๖๐)
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๒ : ชีวิตสุขเย็นมีได้ทันทีเมื่อเข้าถึงใจ (๑) (วันอังคาร)
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๒ - ๑๓ สิงหาคม)
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
มาตาภาวนา ปฏิบัติบูชาพระคุณแม่ (๑๒ สิงหาคม)
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
ภาวนาบูชาพระคุณแม่ : อบรมการเจริญสติหลักสูตร ๑ วันสำหรับบุคคลทั่วไป ( ๑๒ สิงหาคม )
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (สิงหาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
ดอกไม้ภาวนา: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดารารัตน์ (๑๓ สิงหาคม)
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๐ ตอน อุ้มรัก..จากแม่
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙ - ๑๒ ปี)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
มาตาภาวนา กตัญตุตา ( ๒๖ สิงหาคม)
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๑๙
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ตามรอยชีวิตสุขเย็น ของพระพุทธองค์ (๑)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (สิงหาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560