ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๒ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
พัดธรรมเพื่อพ่อหลวง
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๒๒-๒๓ ตุลาคม)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อบรมบาลีและหลักธรรม ครั้งที่ ๔(๒๓ ต.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๒๓ ต.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๓ ตุลาคม)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา ถักรักปันอุ่นเพื่อพี่น้องบนดอย (๒๓ ตุลาคม)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๓ ตุลาคม)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ ตุลาคม)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๖ ตุลาคม )
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๖ ต.ค.)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๙
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
เสวนาจิตตนคร
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
เสือ สิงห์ กระทิง พระ
วงเสวนาที่จะชวนมาพิสูจน์กันว่า
ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559
อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๒ พ.ย.)
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒ พ.ย.)
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๓ พ.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๕ พ.ย.)
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๕ พ.ย.)
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๕ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๑๙ (๑)
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๙ พ.ย.)
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๐ พ.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะภาวนา (เปิดลงทะเบียน ๒๒ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๕ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559