ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น4) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.


2. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


4. เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอนเป็นเกลอกับธรรมชาติ: ล้างพิษใจ บำบัดขยะอารมณ์ ด้วยดนตรีบำบัด Crystal Singing Bowls (เปิดลงทะเบียน ๑๕ มี.ค.) โดย อ.กัมปนาท บัวมบุรา
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


5. เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอนเป็นเกลอกับธรรมชาติ: ทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสูตรธรรมชาติ กับอิ่มบุญ (เปิดลงทะเบียน ๑๕ มี.ค.) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


6. เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอนเป็นเกลอกับธรรมชาติ: Music of Mindfulness สร้างภูมิคุ้มกันหัวใจ กับทีมนักดนตรีรุ่นใหม่ (เปิดลงทะเบียน ๑๕ ธ.ค.) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.


7. เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอนเป็นเกลอกับธรรมชาติ: ล้อมวงคุย ดูแลโลก ดูแลชีวิต .. ว่าด้วยเรื่องการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้ (เปิดลงทะเบียน ๑๕ มี.ค) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


8. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๖ ( ๓๑ มีนาคม ) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


9. อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (๓๑ มีนาคม) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


10. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (๓๑ มีนาคม) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


11. เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม :ถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


12. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


14. โยคะภาวนา กับครูดล ( ๖ เมษายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


15. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


16. ความตายออกแบบได้ กับครูดล ธนวัชร์ (๖ เมษายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


17. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๙ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


18. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (เมษายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


19. ดูหนังหาแก่นธรรม The Mission กับ มาโนช พุฒตาล (เปิดลงทะเบียน ๒๕ มีนาคม) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น.


20. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ “รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ์ สิ่งสำคัญของพุทธศาสนาในรูปภาษาธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


21. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


22. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


23. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๓ - ๑๔ เมษายน) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


24. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


25. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (เมษายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


26. ธรรมะใกล้มือ “สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 14:00 น.


27. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑๗ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


28. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑๗ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


29. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑๘ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


30. ฟังเป็นบุญ โดย ธนาคารสติในเครือข่ายชีวิตสิกขา โดย สโมสรธรรมทาน
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น.


31. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๘ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


32. ปั่นไอติมชมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


33. ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


34. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ (๒๑ เมษายน ) โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


35. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ “รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ์ ศาสนาที่แท้จริงมีเพียง ศาสนาเดียว มนุษย์ของพระเจ้า กับคนของกิเลส” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด


36. สมดุลชีวิตองค์รวม หยั่งรากสู่ดุลยภาพภายใน ครั้งที่ ๕ ความสัมพันธ์ ตอน การงาน และการเรียนรู้ โดย งานโครงการ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


37. สโมสรชวนคุย “ส่งธรรม สื่อใจ ไร้กำแพง” โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


38. ศิลป์สื่อธรรม โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


39. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑ พฤษภาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


40. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒ พฤษภาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


41. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๙) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 17:30 น.
เลยจากกำหนด


2. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: อาสาสมัครช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ช่วงแรก) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 14:00 น.


4. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: อาสาสมัครช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ช่วงสอง) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.


5. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


6. ตักบาตรเดือนเมษายน: อาสาสมัครช่วยงาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 13:30 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562


3. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (เมษายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562


4. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๙ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562


5. เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๘ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562


6. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (เมษายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562


7. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562