ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
ดูหนังหาแก่นธรรม สารคดี พระเจ้าแผ่นดิน King of Thailand ตอน พอเพียง เพื่อเพียงพอ กับ อาจารย์ยักษ์ ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ เต็มวัน)
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันอาทิตย์ ครึ่งวัน)
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
อมรมล้างพิษกาย - ใจ
โดย ดร. กัมปนาท บัวฮมบุรา
Crystal Singing Bowl Healing By Dr. Kumpanart Buahombura
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์ (อานาปานสติภาคทฤษฎี)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ภาวนากับพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น เริ่มต้น ฝึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ภาวนาเพื่อชีวิต : Countdown ชีวิต
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557