ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๓๑ ส.ค.)
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : มงคลแห่งชีวิต สำหรับวัยเรียน
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
โยคะภาวนา (เปิดลงทะเบียน ๒๗ ส.ค.)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๓ ก.ย.)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
ความตายออกแบบได้ (เปิดลงทะเบียน ๒๗ ส.ค.)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย (๔ กันยายน)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ศิลป์ภาวนา : ถุงบุหงาธรรมเติมใจผู้ป่วย ( ๔ กันยายน)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๔ กันยายน)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กันยายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม กับ ชิณญ์ ตั้งฐานธนา
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๗ ก.ย.)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๗ ก.ย.)
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๘ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๐ - ๑๑ กันยายน)
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : มงคลแห่งชีวิต สำหรับวัยทำงาน
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๑๐ กันยายน )
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
มาตาภาวนา ( ๑๐ - ๑๑ กันยายน )
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กันยายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๔ ก.ย.)
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๕ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (กันยายน ๒๕๕๙)
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : มงคลแห่งชีวิต สำหรับวัยเกษียณ
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๘ ก.ย.)
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กันยายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๘ ก.ย.)
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๐ ตุลาคม)
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๑ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ ตุลาคม)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๑ ก.ย.)
วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๒ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๔ ก.ย. )
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กันยายน ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๕ กันยายน)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
ศิลป์ภาวนา: ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๕ กันยายน)
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๘ ก.ย.)
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559