ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๘ ก.ย.)
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๙ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
โยคะภาวนา (เปิดลงทะเบียน ๒๔ ก.ย.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๑ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๑ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย (๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ถุงบุหงาเติมใจผู้ป่วย ( ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม กับ คุณทวด "เช่นนั้นเอง" และอ้อม สุนิสา
อาทิตย์ ๒ ตุลาคม ๕๙
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ : โยนิโสมนสิการ : รุ่งอรุณแห่งปัญญา (๑)
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๕ ต.ค.)
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๕ ต.ค.)
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๖ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร ๒ กับ เบล สุพล
Whiplash เสาร์ ๘ ต.ค. วัดสุทธิ
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๘-๙ ตุลาคม)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๐ ตุลาคม)
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม)
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๑ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๑ ตุลาคม )
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๒ ต.ค.)
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๓ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๙
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๖ ต.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : หายใจให้เป็นสุข (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๒๒-๒๓ ตุลาคม)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ ตุลาคม)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๙ ต.ค.)
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๐ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๓ ตุลาคม)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๖ ตุลาคม )
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๖ ต.ค.)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559