รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2566 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2566
วันที่ 01 ม.ค. 66
33
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 05 ก.พ. 66
46
3 เดือน มีนาคม 2566
วันที่ 05 มี.ค. 66
58
4 เดือน เมษายน 2566
วันที่ 02 เม.ย. 66
47
5 เดือน พฤษภาคม 2566
วันที่ 07 พ.ค. 66
52
6 เดือน มิถุนายน 2566
วันที่ 03 มิ.ย. 66
47
7 เดือน กรกฎาคม 2566
วันที่ 02 ก.ค. 66
0
8 เดือน สิงหาคม 2566
วันที่ 06 ส.ค. 66
0
9 เดือน กันยายน 2566
วันที่ 03 ก.ย. 66
0
10 เดือน ตุลาคม 2566
วันที่ 01 ต.ค. 66
0
11 เดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ 05 พ.ย. 66
0
12 เดือน ธันวาคม 2566
วันที่ 03 ธ.ค. 66
0