รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2563 จำนวน 378 เจ้าภาพ

รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2564 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2565
วันที่ 02 ม.ค. 65
0
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 06 ก.พ. 65
39
3 เดือน มีนาคม 2565
วันที่ 06 มี.ค. 65
42
4 เดือน เมษายน 2565
วันที่ 03 เม.ย. 65
29
5 เดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 01 พ.ค. 65
56
6 เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ 05 มิ.ย 65
39
7 เดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ 03 ก.ค. 65
76
8 เดือน สิงหาคม 2565
วันที่ 07 ส.ค. 65
56
9 เดือน กันยายน 2565
วันที่ 04 ก.ย. 65
53
10 เดือน ตุลาคม 2565
วันที่ 02 ต.ค. 65
52
11 เดือน พฤศจิกายน 2565
วันที่ 06 พ.ย. 65
3
12 เดือน ธันวาคม 2565
วันที่ 04 ธ.ค. 65
1