รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2567 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2567
วันที่ 01 ม.ค. 67
42
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 04 ก.พ. 67
46
3 เดือน มีนาคม 2567
วันที่ 03 มี.ค. 67
43
4 เดือน เมษายน 2567
วันที่ 07 เม.ย. 67
51
5 เดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ 05 พ.ค. 67
61
6 เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ 02 มิ.ย 67
42
7 เดือน กรกฎาคม 2567
วันที่ 07 ก.ค. 67
69
8 เดือน สิงหาคม 2567
วันที่ 04 ส.ค. 67
14
9 เดือน กันยายน 2567
วันที่ 01 ก.ย. 67
1
10 เดือน ตุลาคม 2567
วันที่ 06 ต.ค. 67
0
11 เดือน พฤศจิกายน 2567
วันที่ 03 พ.ย. 67
1
12 เดือน ธันวาคม 2567
วันที่ 01 ธ.ค. 67
0