รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2563 จำนวน 378 เจ้าภาพ

รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2564 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2564
วันที่ 01 ม.ค. 64
14
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 07 ก.พ. 64
25
3 เดือน มีนาคม 2564
วันที่ 07 มี.ค. 64
34
4 เดือน เมษายน 2564
วันที่ 04 เม.ย. 64
32
5 เดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 02 พ.ค. 64
29
6 เดือน มิถุนายน 2564
วันที่ 06 มิ.ย 64
13
7 เดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ 04 ก.ค. 64
28
8 เดือน สิงหาคม 2564
วันที่ 01 ส.ค. 64
16
9 เดือน กันยายน 2564
วันที่ 05 ก.ย. 64
22
10 เดือน ตุลาคม 2564
วันที่ 03 ต.ค. 64
36
11 เดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 07 พ.ย. 64
30
12 เดือน ธันวาคม 2564
วันที่ 05 ธ.ค. 64
13