เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป (พอจ.โน๊ต) และ พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญฺโญ (พอจ.ตุ้ม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


2. เปิดใจ..คลายทุกข์ รอบเช้า โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


3. เปิดใจ..คลายทุกข์ รอบบ่าย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


4. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๓) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว Warm family (ลงทะเบียนทั้งเด็กและผู้ปกครอง) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


7. เกมภาวนา: กลเกมการเมือง (เปิดรับผู้เล่นอายุ 18-35 ปี) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


8. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ฟังธรรมตามกาล พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) โดย งานกิจกรรม
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ถึง 20:00 น.


9. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ดอกไม้ภาวนา (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


10. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ฟังธรรมตามกาล กับ พระไพศาล วิสาโล โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น.


11. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : น้ำชาภาวนา (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 11:30 น.


12. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


13. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : Art Feeling โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


14. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : One Day Course หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต One Day Bhavana For Life หัวข้อ "การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ" โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


15. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


16. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


17. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม โดย หมู่บ้านพลัม
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 16:00 น.


18. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ดูหนังหาแก่นธรรม(แบบเข้มข้น) กับอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


19. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : ล้างพิษกายใจด้วยคลื่นเสียง Crystal Singing Bowls นำโดย Krishna Kantha (โปรดเตรียมดอกไม้ชนิดใดก็ได้มาด้วย) โดย งานกิจกรรม
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


20. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


21. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


22. 12 วันภาวนาส่งท้ายปี : Hello! Mindfulness & Crystal Singing Bowls กับ ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


23. เทศกาลเจริญสติ : งานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


24. เทศกาลเจริญสติ : NEW YEAR CARD โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


25. เทศกาลเจริญสติ : Retreat Breath & Emotional Vibration Frequency Healing โดย ครูติ๋ว นันทนา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


26. เทศกาลเจริญสติ : Workshop สอนการทำไซเดอร์จากผลไม้ โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


27. เทศกาลเจริญสติ : ปีใหม่ "ชีวิตใหม่ด้วยพระธรรม” กับ แม่ชีธีรปัญญา (ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์) อาศรมธรรมรักษา จ.นครราชสีมา โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


28. เทศกาลเจริญสติ : เรียนรู้ ภาวนาแบบเซ็น โดย พระมหาสุทิตย์ อาภากโร วัดสุทธิวราราม โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


29. เทศกาลเจริญสติ : ศิลป์ภาวนา พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


30. เทศกาลเจริญสติ : ทำวัตรเย็น ชวนล้อมวงเสวนา ฟังดนตรี ฮัมเพลงให้เห็นธรรม และสวดมนต์ภาวนา รับศักราชใหม่ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ถึง 00:30 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565