เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ กิจกรรมสุขาใจ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (ตักบาตรอาหารแห้ง วันอาทิตย์แรกของเดือน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


2. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


3. หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต หัวข้อ “ภาวนาเพื่อพ่อให้ชีวิตมีพลัง” โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


4. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวในแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์กระสินธุ์ อนุภัทโท วัดแพร่แสงเทียน จ.แพร่ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึง วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


5. *** สติSpace *** สามย่านมิตรทาวน์ ไพ่ฤดูฝน โดย กลุ่ม Peaceful Death โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมคลินิกรักษ์ใจ


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม /รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกิจกรรมสุขาใจ


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดระเบียบรองเท้า โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียนกิจกรรม โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาหญิง ช่วยดูแลเจ้าภาพเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกและถ่ายของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 07:30 น. ถึง 11:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครช่างภาพจิตอาสา ช่วยถ่ายภาพบรรยากาศงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยคัดแยกขยะ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด : รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09:30 น. ถึง 14:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม / รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566


5. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: ฟังธรรมตามกาล กับ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย หอจดหมายเหตุฯ
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


6. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : ภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐ : ยิ้มจากหัวใจ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วิทยากร : พระโชติก อภิชาโต โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


7. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : ปั้นดาวเป็นก้อน ป้อนรักให้ความจริง โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วิทยากร : พระสุขสันต์ สุภทฺโธ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


8. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: พุทธวิธีสร้างสุข โดย หมอประเวศ วะสี ครั้งที่ 12 (เดือนธันวาคม) โดย สโมสรธรรมทาน
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


9. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม โดย หมู่บ้านพลัม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


10. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โล่ห์ชิตกุล โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


11. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : กิจกรรม “สุนทรียสนทนาในวงน้ำชา” โดย พระโชติก อภิชาโต กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


12. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : หนึ่งวันภาวนาเพื่อชีวิต One Day Bhavana For Life หัวข้อ"สร้างภูมิคุ้มกันกายใจด้วยสติ" โดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


13. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: "เต๋า กระ เซ็น" โดย อ.เมธี จันทรา และ อ.ริว อชิระวิชญ์ โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


14. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : เบาใจไขชีวิต กับ Peaceful Death (รอบเช้า) โดย Peaceful Death
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


15. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: Workshop Last Photo ภาพความทรงจำสุดท้ายที่เลือกเอง (รอบเช้า) โดย คุณธำรงรัตน์ บุญประยูร โดย หอจดหมายเหตุฯ
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


16. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: Workshop Last Photo ภาพความทรงจำสุดท้ายที่เลือกเอง (รอบบ่าย) โดย คุณธำรงรัตน์ บุญประยูร โดย หอจดหมายเหตุฯ
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


17. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : เบาใจไขชีวิต โดย Peaceful Death (รอบบ่าย) โดย Peaceful Death
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


18. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี: บทเพลงภาวนา หนทางแห่งโพธิสัตว์ กับ ศิลปินมินท์ แตรตุลาการ โดย หอจดหมายเหตุฯ
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566


19. 10 วันภาวนาส่งท้ายปี : เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน นำปฎิบัติโดย พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และ พระสันติพงศ์ เขมปัญฺโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566