เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. บอร์ดเกมในสวนโมกข์ (Suanmokkh Playground) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 11:30 น.


3. Nice to read you "ยินดีที่ได้อ่าน" ร่วมวงชวนคุยหนังสือ "ว่าด้วยความโมโห : How to Keep Your Cool" โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. ฟัง (Contemplative Listening) โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 12:00 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. อบรมการเจริญแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ นำปฎิบัติโดย พระอาจารย์สมใจ อาจาโร วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ (ลงทะเบียนเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


13. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ? ครั้งที่ 46 (ลงทะเบียน เฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 16:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


17. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


18. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


19. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


20. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


21. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


22. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


23. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


24. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


25. โยคะภาวนา&Crystal Singing Bowls กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


26. เกมชีวิต ลิขิตฝัน THE GAME OF real LIFE โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


27. อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๖ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


28. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคลทั่วไป ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๖ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


29. อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชนตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๗ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.


30. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๗ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแจกหนังสือสวดมนต์และจัดรองเท้า (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 10:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.


4. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒: รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒: รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ : รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒: รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565