เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
แนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ๒ เข็มในการลงทะเบียน โดยปรากฎชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น
เพื่อสุขภาพของเด็กเล็ก ขออนุญาตผู้ปกครอง ไม่พาเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หรือเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาร่วมกิจกรรม
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


2. อานาปานสติแบบย่อตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


5. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเดือนเกิดในพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


6. Woodcut Printing Workshop โดย งานจดหมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสาช่วยงานทำบุญตักบาตร (ต้องการอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.


2. รับสมัครจิตอาสาช่วยงานทำบุญตักบาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565