คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอย "สูตรเว่ยหลาง" ที่พุทธทาสภิกขุได้แปลไว้ กับ พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)