คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รอบบ่าย) คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน (เสาร์๕ ZEN)