ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. วันแห่งสติ กับ หมู่บ้านพลัม (๑๘ มกราคม) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07:00 น. ถึง 15:30 น.
เลยจากกำหนด


2. โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.


4. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


5. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มกราคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


6. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ชุดธรรมโฆษณ์ ปรมัตถสภาวธรรม หัวข้อ : ธาตุเกี่ยวข้องกัน จนถึงความดับทุกข์ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


7. คลินิก รักษ์ใจ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ รอบแรก :๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. คลินิกรักษ์ใจ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ รอบสอง :๑๖.๐๐ - ๑๗.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


10. คลินิก รักษ์ใจ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ รอบแรก :๑๔.๐๐ -๑๕.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. คลินิก รักษ์ใจ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ รอบสอง :๑๖.๐๐ -๑๗.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน กับ พญ.ดร. อมรา มลิลา ครั้งที่ ๘ ตอน "รักเป็น เย็นใจ ณ ดรุณ" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


14. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 13:00 น.


15. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มกราคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


16. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ องค์บรรยายโดย พระครูธรรมรัต (๒๖ มกราคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


17. ศิลปะบำบัด ”Power of Clay พลังแห่งดิน” โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


18. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า(๒๖ มกราคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


19. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


20. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


21. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


22. โยคะภาวนา กับครูดล (๑ กุมภาพันธ์) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


23. ความตายออกแบบได้ (๔ มกราคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


24. ล้อมวงชวนคุย หัวข้อ:หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ธาตุ” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


25. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (๘ กุมภาพันธ์) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


26. มาฆบูชา ๓ ศิลป์ภาวนา: ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.


27. มาฆบูชา ๓ ศิลป์ภาวนา: ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.


28. มาฆบูชา ๓ ศิลป์ภาวนา: พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.


29. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๓) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัครตัดหลอดพลาสติก โดย สโมสรธรรมทาน
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. Arctic ดูหนังหาแก่นธรรม กับ เจี๊ยบ วรรธนา โดย อาสาสื่อสาร
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563