เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


5. กิจกรรมธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (ธรรมะเล่มน้อย) Ep.11 โดย สโมสรธรรมทาน / ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


6. วาดเส้น เด็กๆและครอบครัว Workshop สอนวาดภาพสำหรับเด็ก (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


7. ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง Soul ชวนพิจารณาหัวใจขณะดูหนังโดย พระเอกวีร์ มหาญาโณ (ท่านอั๋น) ชวนคุย ชวนถามโดย สุนิสา สุขบุญสังข์ (อ้อม) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


8. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


9. วันอาสาฬหบูชา ภาคเช้า : งานทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.


10. วันอาสาฬหบูชา ภาคบ่าย : อานาปานสติภาวนา โดย พระอาจารย์จักรี จักกวโร โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


11. วันอาสาฬหบูชา ภาคค่ำ : เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค โดย พระอาจารย์จักรี จักกวโร โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00 น. ถึง 22:00 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


14. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


16. กิจกรรมธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (ธรรมะเล่มน้อย) Ep.12 โดย สโมสรธรรมทาน / ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานวันอาสาฬหบูชา (ช่วงเช้า) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกของใส่บาตรในงานวันอาสาฬหบูชา (เฉพาะอาสาชาย) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.


3. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตรในงานวันอาสาฬหบูชา (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานวันอาสาฬหบูชา (ช่วงบ่าย) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานวันอาสาฬหบูชา (ช่วงเย็น) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565