ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: ต้องการอาสาสมัครช่วยงานเสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ครั้งที่๑๒ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 น. ถึง 19:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: Crystal Singing Bowls กับ ครูกัมปนาท บัวฮมบุรา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: ความตายออกแบบได้ กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


4. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: ห้องเกมภาวนา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: เวิร์คชอปทำน้ำยาล้างจานจากสูตรธรรมชาติ กับ อิ่มบุญ โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


6. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: เพลินธรรมนำชม "ท่องเที่ยวไปในใจตน" กับจิตตนคร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


7. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: เวิร์คชอป เปลี่ยนขยะ มาเป็นปุ๋ย กับ ผักDone โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 15:30 น.


8. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: เสวนา ตอน เติมธรรมะลงในชีวิต..ว่าด้วยเรื่อง ทำอย่างไรจะเติม "ธรรม" เข้าสู่ชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและผู้อื่น.. โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 17:30 น.


9. เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ: ดูหนังหาแก่นธรรม Sixth sense กับพระไพศาล วิสาโล (เปิดลงทะเบียน เที่ยงวัน ๒๕ ต.ค.) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.


10. ธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายน (จัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด: ต้องการอาสาสมัครวันตักบาตรเดือนพฤศจิกายน โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น. ถึง 12:30 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


14. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


15. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


16. อบเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน (๑๔ พฤศจิกายน ) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


17. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


18. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


19. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ 42 โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563


3. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563


4. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563