ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๕ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


2. ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


3. ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


4. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


5. ล้อมวง ลองชิม(ลองชิม...สินค้าชื่อ"ธรรมโฆษณ์") หัวข้อ:มาเรียนรู้ ปฏิปทาปริทรรศน์ ชุดปริยัติ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


10. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


12. สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น.


13. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


14. (งด) ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


15. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


16. ธรรมะใกล้มือ “สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


17. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 19:00 น. ถึง 06:00 น.


18. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๑มีนาคม ๒๕๖๓เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


19. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๑มีนาคม ๒๕๖๓เวลา๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


20. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


21. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


22. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.


23. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


24. โยคะ สติ บำบัด (รุ่น๒๕) โดย อ.จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


25. เจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


26. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


27. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๔ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


28. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


29. ล้อมวงฯ ลองชิม(ลองชิม...สินค้าชื่อ “ธรรมโฆษณ์”) หัวข้อ : มาเรียนรู้ ปฏิปทาปริทรรศน์ ชุดแบบฝึกหัด วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


30. แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 17:30 น. ถึง 20:00 น.


31. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุมพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๖๓ เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


32. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุมพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๖๓ เวลา๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


33. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


34. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


35. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.


36. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


37. สวัสดีวัยสุข โดยกลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น.


38. โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


39. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๓) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


40. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ ( ๒๒ มีนาคม) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


41. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๔๐ (๒๙ มีนาคม) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


42. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (Warm family) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัครตัดหลอดพลาสติก โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


2. อาสาสมัครตัดหลอดพลาสติก โดย สโมสรธรรมทาน
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563


2. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563


3. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุมพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๖๓ เวลา๑๒.๓๐-๑๔.๓๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563


4. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุมพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๖๓ เวลา๑๔.๓๐-๑๖.๓๐น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563


5. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563


6. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563


7. คลินิกรักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. *หมายเหตุ รบกวนเข้าไปอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนลงทะเบียน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563


8. ลมหายใจพื้นฐาน (ปราณายามะ) โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563


9. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563


10. อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563


11. อานาปานสติภาวนา: สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (มีนาคม ๒๕๖๓) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563