เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. 9 eyes on arts : บทเพลง | ศิลปะ | งานธรรมพุทธทาส (Mini Concert + งานแสดงศิลปะ + สนทนาเรื่องชีวิต) โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 15:30 น. ถึง 19:30 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. วันแห่งสติในวิถีหมู่บ้านพลัม (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


13. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


14. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (ลงทะเบียนเฉพาะผู้เข้าร่วมในพื้นที่) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


15. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


16. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


17. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


18. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 10:00 น.


2. รับสมัครจิตอาสาชาย ช่วยยกของใส่บาตร (เฉพาะอาสาชาย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 07:30 น. ถึง 11:00 น.


3. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. ถึง 12:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)